Sa Zoranom Markovićem, iz Sindikata metalaca, govorimo o pokušajima kapitalista da uguše sindikalno organizovanje i da nametnu prekovremeni rad u leskovačkim fabrikama Jura i Aptiv. Sa Natašom Elenkov, članicom grupe Ženska solidarnost, o aktuelnim borbama žena protiv seksualnog nasilja. U novoj rubrici na našem podcastu, Čitaonica, naši članovi govore o poukama i lekcijama iz čitanja Komunističkog manifesta danas.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App