U rubrici Pogon slušate intervju sa predstavnicima novoosnovanog Sindikata platformskih radnika u Hrvatskoj, koji mahom okuplja vozače Ubera i drugih platformi i po prvi put u regionu uspeva da im ponudi samoorganizovanje i borbu za njihova radna prava. U rubrici Forum slušate razgovor članova Radničkog glasa, Jelene Vučković Bogdanović i Jordana Grujića, o situaciji na Kosovu, kao i novim politikama naoružanja i američkim vojnim bazama kao generatorima sukoba i ratova. U rubrici Čitaonica razgovaramo o delu Fridriha Engelsa „Poreklo porodice, privatne svojine i države“ koje smo čitali u okviru naše interne edukacije, te o tome šta socijalisti mogu danas naučiti iz ovog spisa.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App